گالری جراحیتصاویری از جراحی های ارتوپدی

تصاویری از جراحی های شکستگی و دررفتگی

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه با تعیین وقت قبلی

 تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

 ایمیل: info@safarpour-md.ir