گالری جراحیجراحی سندرم مچ دستی با مینی انسزیون

خانم 50 ساله با CTS شدید مچ دست راست.

 

1

 

جراحی با برش کوچک 2 سانتی متری و آزاد سازی هر سه قسمت کارپال تانل و ریلیز عصب مدین.

 

2

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

 تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

نوبت دهی اینترنتی: https://doctoreto.com/doctor/dr-maghsod-safarpor/GARayM