گالری جراحیبازسازی تاندون آشیل با پیوند تاندون

آقای 25 ساله با پارگی تاندون آشیل از 4 ماه قبل و اختلال در راه رفتن.

 

1

 

در ام آر آی پارگی قدیمی مشهود است که با بافت فیبروز پر شده است.

 

2

 

بعد از دبریدمان بافت فیبروز گپ 10 سانتی متری ایجاد شده است و باید پیوند تاندون انجام شود.

تاندون های PB و Plantaris در فیلد عمل مشهود است.

 

3

 

بازسازی تاندون آشیل با پیوند تاندون.

 

4

 

اتمام بازسازی در محل دیفکت.

به دلیل گپ زیاد از تطویل تاندون آشیل در پروگزیمال استفاده کردیم.

 

5

 

استفاده از گرافت فاشیا برای هموار سازی سطح بازسازی.

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

 

نوبت دهی اینترنتی:

✔ برای نوبت دهی از "دکتر تو" کلیک کنید.

✔ برای نوبت دهی از "پذیرش 24" کلیک کنید.