گالری جراحیناپایداری کشکک

خانم 18 ساله با دررفتگی مکرر کشکک دوطرفه که جهت عمل جراحی مراجعه کرده بود.

 

 

 

 

رادیوگرافی قبل از عمل.

 

 

رادیوگرافی بعد از عمل و جراحی با جدیدترین تکنیک و بازسازی لیگامانی با استفاده از گرافت تاندونی.

 

 

فتوگرافی بعد از عمل از زانو.

 

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

 

نوبت دهی اینترنتی:

✔ برای نوبت دهی از "دکتر تو" کلیک کنید.

✔ برای نوبت دهی از "پذیرش 24" کلیک کنید.