گالری جراحیدررفتگی مکرر شانه

آقای 25 ساله که با دررفتگی مکرر شانه مراجعه کرده بود و اولین دررفتگی در سن 18 سالگی اتفاق افتاده بود.

 

 

 

جراحی به روش باز و مینی اپروچ و با استفاده از آنکور سوچور.

 

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

 تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

نوبت دهی اینترنتی: https://doctoreto.com/doctor/dr-maghsod-safarpor/GARayM