گالری جراحیپیوند تاندون

آقای 30 ساله که بعلت پارگی قدیمی تاندون اکستانسور انگشت شست مراجعه کرده بود و عمل جراحی تاندون ترانسفر از انگشت دوم برای بیمار انجام دادیم.

 

 

 

فتوگرافی حین جراحی که افتادگی انگشت شست را نشان می دهد.

 

 

بعد از پیوند از تاندون انگشت دوم ، اکستنشن انگشت اول به حالت طبیعی برگشته است و عمل موفقیت آمیزی بود.

 

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

 

نوبت دهی اینترنتی:

✔ برای نوبت دهی از "دکتر تو" کلیک کنید.

✔ برای نوبت دهی از "پذیرش 24" کلیک کنید.