گالری جراحینکروز و جذب سر فمور

آقای 35 ساله که بدنبال ترومای قدیمی دچار سیاه شدگی و جذب سر فمور شده بود و کوتاهی اندام و درد و محدودیت حرکتی داشت.

 

 

 

در رادیوگرافی قبل از عمل کوتاهی پا و جذب سر فمور مشهود است که باعث خرابی استابولوم شده است.

 

 

سی تی اسکن کرونال.

 

 

تعویض مفصل کامل هیپ و اعاده طول اندام.

 

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

 

نوبت دهی اینترنتی:

✔ برای نوبت دهی از "دکتر تو" کلیک کنید.

✔ برای نوبت دهی از "پذیرش 24" کلیک کنید.