گالری جراحیانحراف انگشتان پا

آقای 70 ساله که با انحراف انگشت اول و دوم پا مراجعه کرده بود.

 

 

 

انحراف شدید انگشت اول و دوم پا به همراه زخم ناحیه برجسته مشهود است.

 

 

 

 

 

رادیوگرافی قبل از عمل که میزان انحراف را نشان می دهد.

 

 

رادیوگرافی بعد از جراحی که اصلاح کامل را بدست آوردیم.

 

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

 

نوبت دهی اینترنتی:

✔ برای نوبت دهی از "دکتر تو" کلیک کنید.

✔ برای نوبت دهی از "پذیرش 24" کلیک کنید.