گالری جراحیپیوند عضو

خانم 35 ساله که بدنبال ترومای نافذ ساعد و مچ دست دچار آسیب شدید عروق و اعصاب و تاندون ها شده بود بصورت اورژانسی تحت عمل جراحی قرار دادیم.

 

آسیب شدید ساعد بعد از ترمیم نسبی

 

فتوگرافی حین جراحی بعد از ترمیم نسبی.

 

2

 

 

6
 

ترمیم شریان رادیال با میکروسکوپ و آسیب شدید تاندونی که در ساعد دیده می شود.

 

3

 

بعد ار ترمیم شریان رادیال شریان اولنار را با میکروسکوپ ترمیم کردیم که نشان داده شده است.

 

4

 

بعد از ترمیم میکروسکوپی شریان و عصب که در فتوگرافی حین جراحی نشان داده ایم.

 

500

 

اتمام ترمیم شریان و عصب.

هر دو شریان بعد از ترمیم میکروسکوپی خونرسانی مناسب داشتند.

بعد از جراحی اورژانسی عروق و سپس جراحی عصب تمام تاندون ها ترمیم شدند و فاشیوتومی پروفیلاکتیک انجام دادیم تا خونرسانی مختل نشود.

جراحی پیوند بیمار 5 ساعت طول کشید و موفقیت آمیز بود.


 7

8

9

 

10 ماه بعد از جراحی که بیمار قادر به حرکت دست و انگشتان است.

حس انگشتان بهتر شده است.

 

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

 

نوبت دهی اینترنتی:

✔ برای نوبت دهی از "دکتر تو" کلیک کنید.

✔ برای نوبت دهی از "پذیرش 24" کلیک کنید.