گالری جراحیعدم جوش خوردگی شکستگی مفصل هیپ

آقای 35 ساله با سابقه شکستگی گردن فمور از 4 ماه قبل که بدنبال وزن گذاری دچار دفورمیتی و عدم جوش خوردگی شده است.

 

1

 

از بین رفتن فیکساسیون به همراه دفورمیتی گردن فمور بصورت واروس و کوتاهی اندام ناشی از آن.

 

2

 

تمام پیچ ها را خارج کردیم و اصلاح محل نان یونیون تحت گاید فلوروسکوپ انجام شد و استوتومی والگوس پروگزیمال فمور و سپس فیکساسیون با angle plate 135 انجام دادیم.

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

 

نوبت دهی اینترنتی:

✔ برای نوبت دهی از "دکتر تو" کلیک کنید.

✔ برای نوبت دهی از "پذیرش 24" کلیک کنید.