گالری جراحی



شکستگی فمور

دختر بچه 7 ساله با شکستگی فمور که در مرکز دیگری تحت گچ گیری قرار گرفته بود.

 

 

 

 

 

با توجه به سن بیمار مقدار کوتاهی و انحراف قابل قبول نیست.

 

 

 

 

 

 

جراحی به روش بسته و با استفاده از اندرز نیل برای بیمار انجام دادیم و دو روز بعد از عمل اجازه راه رفتن به بیمار داده شد.

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

 تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

نوبت دهی اینترنتی: https://doctoreto.com/doctor/dr-maghsod-safarpor/GARayM