گالری جراحیشکستگی خرد شده ساق

اقای 20 ساله که با شکستگی خرد شده ساق همراه با زخم وسیع مراجعه کرده بود.

 

 

 

 

 

بدو ورود به دلیل حال عمومی بد و زخمهای وسیع و دیفکت استخوانی بیمار تحت جراحی دبریدمان و شتشوی زخمها و فیکساسیون با فیکساتور خارجی قرار گرفت.

 

 

بعد از 6 هفته که عفونت بیمار کنترل شد فیکساتور خارج شد و اتل گیری انجام شد و عمل جراحی نهایی تا بهبود محل فیکساتور به تعویق افتاد و سپس تحت جراحی با پلاک لاکینگ و پیوند استخوان قرار گرفت.

 

 

رادیوگرافی 6 ماه بعد از پیوند استخوان که جوش خوردن محل شکستگی علی رغم آسیب شدید و دیفکت استخوانی مشهود است.

 

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

 تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

نوبت دهی اینترنتی: https://doctoreto.com/doctor/dr-maghsod-safarpor/GARayM