گالری جراحیشکستگی و دررفتگی آرنج

آقای 25 ساله که با شکستگی و دررفتگی آرنج مراجعه کرده بود و معاینه عصبی سالم بود.

 

 

 

 

 

رادیوگرافی قبل از عمل.

 

 

در سی تی اسکن شکستگی سر رادیوس مشهود است که با توجه به نوع آسیب حتما نیاز به جراحی و فیکساسیون دارد در غیر اینصورت باعث ناپایداری آرنج خواهد شد.

 

 

جراحی باز و فیکساسیون شکستگی با مینی پلیت و ترمیم لیگامان های آرنج.

 

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

 تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

نوبت دهی اینترنتی: https://doctoreto.com/doctor/dr-maghsod-safarpor/GARayM