گالری جراحیشکستگی خرد شده آرنج

خانم 30 ساله که با شکستگی خرد شده آرنج مراجعه کرده بود.

 

 

 

 

 

 

رادیوگرافی قبل از عمل که درگیری سطح مفصلی مشهود است.

 

 

جراحی با اپروچ پوستریور و استوتومی اوله کرانون و ریلیز عصب اولنا.

بعد از جراحی حرکت قابل قبول مفصلی را بدست آوردیم.

 

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

 تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

نوبت دهی اینترنتی: https://doctoreto.com/doctor/dr-maghsod-safarpor/GARayM