گالری جراحیشکستگی استخوان پاشنه

آقای 30 ساله که بدنبال سقوط از ارتفاع دچار آسیب استخوان پاشنه شده بود.

 

 

 

 

 

 

رادیوگرافی قبل از عمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

در سی تی اسکن انجام شده دپرشن و جابجایی شدید در فست پوستریور دیده می شود که در صورت جراحی نشدن بسیار دردناک خواهد شد.

 

 

رادیوگرافی بعد از عمل که سطح مفصلی را بطور کامل اصلاح کردیم.

 

 

 

 

 

نمای کالکانوس که محل پلاک را دقیقا مشخص می کند.

 

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

 تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

نوبت دهی اینترنتی: https://doctoreto.com/doctor/dr-maghsod-safarpor/GARayM