گالری جراحیشکستگی و دررفتگی مچ دست

آقای 30 ساله که بدنبال ترومای شدید دچار آسیب شدید مچ دست شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رادیوگرافی قبل از عمل که دررفتگی پری لونیت مچ دست و شکستگی اسکافویید را به همراه شکستگی متاکارپ 5 نشان می دهد.

 

 

 

 

 

جراحی و جااندازی باز مچ دست و فیکساسیون اسکافویید با پیچ هربرت و فیکساسیون متاکارپ با استفاده از پین.

 

 


 

 

بیمار دیگر آقای 35 ساله که دچار شکستگی و دررفتگی مچ دست شده بود.

 

 

 

 

 

رادیوگرافی قبل از عمل.

 

 

جراحی تحت گاید فلوروسکوپ و جااندازی آناتومیک.

 

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

 تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

نوبت دهی اینترنتی: https://doctoreto.com/doctor/dr-maghsod-safarpor/GARayM