درباره دکتر 

گواهینامه بین المللی جراحی زانو و تعویض مفصل

certificate

 

سوابق تحصیلی

  • کسب مدرک دیپلم با معدل الف (1379)
  • کسب مدرک دکترای پزشکی  با معدل الف (1386)
  • کسب مدرک دکترای تخصصی جراحی استخوان و مفاصل (1390)
  • کسب مدرک دانشنامه  تخصصی (بورد)  جراحی استخوان و مفاصل  (1390)

 

سوابق آموزشی

  • ایراد سخنرانی در سمینار ارتوپدی تعویض مفصل هیپ - تبریز (24/4/95)
  • ایراد سخنرانی در سمینار ارتوپدی اختلالات جوش خوردن (مدون) -  تهران (17/5/93)
  • ایراد سخنرانی در کارگاه تعویض کامل مفصل زانو (بین المللی) –  کرمان (11/12/91)
  • ایراد سخنرانی در کنگره تازه های ارتوپدی اندام فوقانی (مدون) –  کرمان (20/12/91)
  • ایراد سخنرانی در کنفرانس علمی یک روزه در مورد اورژانس های ارتوپدی –  لرستان (25/9/92)

 

  • شرکت در سمینار ارتوپدی شکستگی و دررفتگی زانو (مدون) - (25/4/95)
  • شرکت در سمینار ارتوپدی آناتومی و اختلالات زانو (مدون) - تبریز (23/4/95)
  • شرکت در کنگره ارتوپدی اختلال اندام ها و عضلات - تبریز (22/4/95)
  • شرکت در سمینار ارتوپدی  تعویض مفصل هیپ - تبریز (24/4/95)
  • شرکت در سمینار ارتوپدی اختلال مفاصل و عضلات (مدون) - تبریز (13/12/94)
  • شرکت در کنگره بین المللی تازه های جراحی زانو – کرمان (1391)
  • شرکت در کنگره تازه های ارتوپدی اندام فوقانی – کرمان (1392)
  • شرکت در سمینار ارتوپدی اختلالات جوش خوردن - تهران (17/5/93)
  • شرکت در کنگره بین المللی انجمن جراحان ارتوپدی ایران -  تهران (94)
  • شرکت در دفاعیه پایان نامه ارزیابی نکروز سر فمور به عنوان استاد داور – خرم آباد (94)
  • شرکت در سمینار ارتوپدی  تعویض مفصل هیپ - تهران (94)

 

ارایه مقاله در کنگره بین المللی با عنوان

  • comparative study on serum levels of homocysteine , folic acid and vitamin B12 in normal pregnants complicated with acute preeclampsia (27-29 Oct. 2010 Urmia – Iran)a
  •  در اکتبر  سال 2010 در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  
  •  ارایه مقاله با عنوان مقایسه درمان طبی و جراحی استنوز هیپرتروفیک پیلور در شیرخواران (14/12/89)
  •  ارایه مقاله با عنوان بررسی نتایج درمانی شکستگی گردن فمور شامل فیکساسیون و تعویض مفصل در افراد  با  سن بیشتر از 50 سال (14/12/89)

 

سوابق اجرایی و اشتغال

  • فعالیت تحت عنوان هیات علمی دانشگاه با مرتبه علمی استادیار ، جراح و مدرس شاخه ارتوپدی در دانشگاه از سال 90 تا 94
  • فعالیت تحت عنوان بورد تخصصی جراحی ارتوپدی و شکستگی از سال 95 

 

جوایز و افتخارات علمی

  • کسب عنوان دانشجوی نمونه و برتر از طرف ریاست دانشگاه و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (1385)
  • کسب رتبه اول گواهی نامه تخصصی جراحی ارتوپدی  در دانشگاه علوم پزشکی کرمان (1390)
  • کسب رتبه چهارم بورد  تخصصی جراحی ارتوپدی در تهران (1390)

عضویت در مجامع و انجمن های علمی

  • عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران 

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

 تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

نوبت دهی اینترنتی: https://doctoreto.com/doctor/dr-maghsod-safarpor/GARayM