گالری جراحیآسیب تاندونی در ورزشکاران

آقای 25 ساله که بدنبال بازی والیبال دچار کندگی عضله سه سر بازویی از ناحیه آرنج شده بود.

 

 

 

در رادیوگرافی اولیه کندگی عضله سه سر بازویی مشهود است.

 

 

 

 

 

فتوگرافی حین جراحی که کندگی عضله سه سر بازویی را نشان می دهد و با نخ جراحی اتی باند شماره 5 محل آسیب را ترمیم کردیم و بعد از عمل بیمار قادر به حرکت کامل مفصل آرنج بود.

 

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

 

نوبت دهی اینترنتی:

✔ برای نوبت دهی از "دکتر تو" کلیک کنید.

✔ برای نوبت دهی از "پذیرش 24" کلیک کنید.