گالری جراحیپیوند و انتقال تاندون در فلج عصب پا

آقای 27 ساله که بدنبال ترومای نافذ زانو دچار آسیب شدید عصب پرونال و افتادگی مچ پا و انگشتان پا شده بود و چون شانس پیوند عصب برای بیمار پایین بود تاندون ترانسفر برای اعاده حرکت مچ پا انجام دادیم

 

1

 

تاندون PT را از محل اتصالش جدا کردیم و با نخ بستیم

 

2

 

برش دوم در مدیال ساق که تاندون را از آنجا خارج کردیم

 

3

 

تاندون را ابتدا به کمپارتمان قدامی و سپس به پشت پا منتقل کردیم

 

4

 

در پشت پا با استفاده از انکور سوچور به استخوان کانیفورم لترال فیکس کردیم و بعد از اتمام جراحی ، پا و مچ پا از حالت افتادکی خارج شد.

فیزیوتراپی را 6 هفته بعد از جراحی برای بیمار شروع می کنیم تا بیمار بتواند بصورت فعال مچ پا را بالا بیاورد.

 

5

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

 تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

نوبت دهی اینترنتی: https://doctoreto.com/doctor/dr-maghsod-safarpor/GARayM