گالری جراحیشکستگی ساب تروکانتریک

آقای 30 ساله که بدنبال تصادف دچار شکستگی ساب تروکانتریک شده بود.

 

 

 

 

جراحی و فیکساسیون با پلاک و جااندازی آناتومیک.

ما کجا هستیم؟

آدرس: تبریز خیابان هفده شهریور جدید برج آذربایجان طبقه 7 واحد C

ویزیت : روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

 تلفن: 35572037-041

موبایل: 09906978550

اینستاگرام: m.safarpour.md

ایمیل: info@safarpour-md.ir

نوبت دهی اینترنتی: https://doctoreto.com/doctor/dr-maghsod-safarpor/GARayM